Content protected!
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019
AndroidTools

Miracle 2.78 Full Thunder Edition

Miracle 2.78 Full Thunder Edition

Những tính năng được cập nhật cho bạn 2.78
1. MTK Add Boot (DA_SWSEC)(MT65xx & MT67xx).
2. MTK Add OPPO F7 Support Read/Write/Format/FRP (Features).
3. MTK Add OPPO F7 Support Demo Unlock (Features).
4. MTK Add Mediatek MT6771 Support Read/Write/Format/FRP.
5. MTK Add Models Select support.

Ngoài những tính năng mới còn có rất nhiều Model chip MTK, Qualcomm được thêm vào.

DOWNLOAD

Comments

comments