Miracle 2.78 Full Thunder Edition

Miracle 2.78 Full Thunder Edition

Những tính năng được cập nhật cho bạn 2.78
1. MTK Add Boot (DA_SWSEC)(MT65xx & MT67xx).
2. MTK Add OPPO F7 Support Read/Write/Format/FRP (Features).
3. MTK Add OPPO F7 Support Demo Unlock (Features).
4. MTK Add Mediatek MT6771 Support Read/Write/Format/FRP.
5. MTK Add Models Select support.

Ngoài những tính năng mới còn có rất nhiều Model chip MTK, Qualcomm được thêm vào.

DOWNLOAD

Comments

comments