Content protected!
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019
iOS

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu giới hạn cho iPhone, iPad

Sử dụng tool này lấy lại mật khẩu giới hạn nhanh hơn rất nhiều khi sử dụng cách dò thông thường.

I. Công cụ cần thiết

II. Hướng dẫn

  1. Sử dụng iTunes sao lưu dữ liệu của thiết bị
  2. Giải nén tool và chạy. Kết quả sẽ hiện thị ngay.

III. Bài viết liên quan

Comments

comments