Posts Tagged ‘demo’

Hướng dẫn xóa mật khẩu màn hình, demo, unbrick cho Oppo A83 (CPH1729)

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dung Rom Stock để xóa mật khẩu màn hình, xóa demo và unbrick cho Oppo A83 I. Chuẩn bị Driver, Rom, Tools – MT65 Preloader – OPPO Tools – Rom Stock:  CPH1729_11_A.06_171219   II. Tiến hành phá mật khẩu, demo, unbrick Cài Diver và Tools. Tắt…Continue Reading…