Posts Tagged ‘odin’

Hướng dẫn sử dụng Odin cho các thiết bị Samsung (nâng cấp, hạ cấp, root, recovery…)

Odin là một công cụ được phát triển cho mục đích cài đặt Custom Rom cho thiết bị Samsung Android. Odin là một trong những công cụ phổ biến và thành công nhất trong một thời gian dài và đến nay vẫn được các kỹ thuật viên, nhà phát triển tin dùng.