Content protected!
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019
Tài liệu

Chia sẻ khóa học: CSS 3 cơ bản và nâng cao

CSS được sử dụng để điều khiển Style của một tài liệu web. Hay nói cách khác, CSS là một ngôn ngữ StyleSheet để miêu tả sự thể hiện của một tài liệu HTML hoặc XML. CSS3 là phiên bản mới nhất và là phiên bản tiếp theo của CSS2. Điểm khác nhau chính giữa CSS2 và CSS3 là:

Media Querie
Namespace
Selector Level 3
Color
CSS3 module
CSS3 được công bố vào 6/1999. Tại phiên bản này, CSS được phân chia thành các Module nhỏ và từng Module chịu trách nhiệm cho một tính năng cụ thể nào đó, ví dụ:

Selector
Box Model
Background
Image Value và Replaced Content
Text Effect
2D Transformation
3D Transformation
Animation
Multiple Column Layout
User Interface

 

Download

Comments

comments