Content protected!
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019
Tài liệu

Lập trình: Tạo ứng dụng fullstack với NodeJS, ReactJS, Redux

Bạn có muốn trở thành Full Stack Developer không? Nếu có, hãy bắt đầu với React. Nếu bạn đang chuyên sâu về một lĩnh vực, hãy cân nhắc để trở thành một Full Stack Developer.

Hãy nghĩ về công việc của bạn, xu hướng và yêu cầu của khách hàng về Front-end ngày càng cao. Front-end không còn đơn giản là HTML/CSS và jQuery, mỗi ngày nó càng phức tạp, cần nhiều xử lý logic không hề thua kém back-end. Nếu bạn vẫn chưa hình dung được tôi đang muốn nói gì, hãy nghĩ về chức năng chat của Facebook và tạo một ứng dụng như vậy.

Download

Comments

comments