Content protected!
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019
AndroidThủ thuậtTools

[Tool] ASUS ZenFone Flashtool

ASUS ZenFone Flashtool là công cụ nhỏ để flash room stock trên những thiết bị ASUS. Không chỉ để flash mà công cụ còn có thể sao lưu và khôi phục ứng dụng.

I. Các tính năng của ASUS ZenFone Flashtool

  • Flash rom Stock
  • Sao lưu ứng dụng
  • Sao lưu ứng dụng mặc định của hệ thống
  • Khôi phục ứng dụng đã sao lưu

II. Download

III. Bài viết liên quan

Comments

comments